agrárne právo

Text hesla

agrárne právo — označenie pozemkového, resp. poľnohospodárskeho práva používané v štátoch záp. Európy od 70. rokov 20. stor. Reprezentuje súkromnoprávne i verejnoprávne záujmy z hľadiska urbanistiky.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrárne právo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrarne-pravo