agraciácia

Text hesla

agraciácia [lat.] — jedna z foriem a účinkov udelenia amnestie alebo milosti hlavou štátu; príkaz hlavy štátu príslušným súdnym orgánom, aby v jeho mene odpustili alebo zmiernili právoplatne uložený trest v trestnom konaní za trestný čin.

Zverejnené v auguste 1999.

Agraciácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agraciacia