Agorakritos

Text hesla

Agorakritos, činný v 2. pol. 5. stor. pred n. l. — grécky antický sochár pochádzajúci z ostrova Paros, žiak Feidia a jeden z umelcov, ktorí sa podieľali na Periklovej prestavbe Akropoly v Aténach. Jeho život a diela sú známe najmä z literárnych opisov (napr. monumentálna socha Tróniaca Matka bohov v metroóne na agore v Aténach, ktorá sa nezachovala a ktorú spomína Pausanias). Okolo 420 pred n. l. vytvoril kolosálnu kultovú sochu bohyne Nemesis pre svätyňu v jej kultovom mieste Ramnus (zachovala sa vo fragmentoch, dnes v Britskom múzeu v Londýne).

Zverejnené v auguste 1999.

Agorakritos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agorakritos