agorafóbia

Text hesla

agorafóbia [gr.], agoraphobia — nemotivovaný intenzívny strach z veľkých otvorených priestorov (napr. z námestí). Vzniká ako samostatný príznakový súbor alebo v rámci inej psychickej poruchy, najčastejšie neurózy. Intenzita strachu býva extrémna. Často ju sprevádzajú výrazné telesné príznaky (zvýšenie krvného tlaku, tachykardia). Postihnuté osoby sa vyhýbajú kritickým miestam, čo komplikuje ich adaptáciu.

Zverejnené v auguste 1999.

Agorafóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agorafobia