agónia

Text hesla

agónia [gr.] — vyhasínanie životných funkcií, predsmrtný zápas o život. Príčinou sú všetky choroby a úrazy ohrozujúce život. Základné životné funkcie sú nezvratne porušené, prejavuje sa bezvedomím, sotva badateľným dýchaním, často Hippokratovou tvárou, koža je bledá, spotená, chladná, pulz sotva hmatateľný, činnosť srdca slabo zistiteľná. Liečebné opatrenia sa sústreďujú na obnovu životne dôležitých funkcií (dýchanie, krvný obeh, funkcie mozgu). Tento stav sa len veľmi zriedka podarí zvrátiť, zvyčajne vedie k smrti.

Zverejnené v auguste 1999.

Agónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agonia