agitprop

Text hesla

agitprop [lat. > nem.] — typ politického divadla. Vzniklo v 20. rokoch 20. stor. v Nemecku a Rusku. Agitačné skupiny, ktoré po revolúcii cestovali po krajine, šírili komunistické myšlienky, využívajúc jednoduché slogany a úderné, ľahko pochopiteľné divadelné prostriedky (karikované masky, maľované nápisy a heslá, farebné odlíšenie postáv na červené a biele ap.). V divadle agitprop sa sformulovali divadelné avantgardné iniciatívy 1. polovice 20. stor. a čerpali z nich významní režiséri (Maxim Vallentin, *1904, †1987; E. Piscator, V. E. Mejerchoľd, J. Honzl a i.). Nútená premena revolučného robotníckeho divadla v duchu socialistického realizmu znamenala v Sovietskom zväze a neskôr aj inde jeho zánik.

Zverejnené v auguste 1999.

Agitprop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agitprop