agitovanosť

Text hesla

agitovanosť [lat.] — lek. neúčelný, extrémne intenzívny pohybový nepokoj. Môže byť motivovaný silnou emóciou (napr. pri abnormálnej reakcii), vyskytuje sa pri psychózach (napr. pri melanchólii), niekedy aj bez známej motivácie (napr. pri katatonickej schizofrénii).

Zverejnené v auguste 1999.

Agitovanosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agitovanost