Agentúra Spojených národov pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe

Text hesla

Agentúra Spojených národov pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, angl. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA — pomocná organizácia OSN so sídlom vo Viedni založená 1949. Zodpovedá Valnému zhromaždeniu OSN za realizovanie programov pomoci. Poskytuje potravinovú pomoc, zdravotné, vzdelávacie a i. sociálne služby palestínskym utečencom na Blízkom východe. Jej činnosť je financovaná z dobrovoľných príspevkov vlád členských štátov OSN a mimovládnych zdrojov.

Zverejnené v auguste 1999.

Agentúra Spojených národov pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agentura-spojenych-narodov-pre-pomoc-palestinskym-utecencom-na-blizkom-vychode