agent

Text hesla

agent [lat.] —

1. ekon. mnohoznačné obchodné označenie sprostredkovateľskej činnosti určitého subjektu na najrozličnejších úsekoch hospodárskej činnosti (akvizitér objednávok, sprostredkovateľ obchodov na vnútorných i zahraničných trhoch, broker, rezident, agent v námornej doprave), podnikateľ, ktorý nevlastní, ale sprostredkúva nákup alebo predaj tovaru;

2. voj. vyzvedač, špión.

Zverejnené v auguste 1999.

Agent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agent