Ageladas

Text hesla

Ageladas, činný v 1. pol. 5. stor. pred n. l. — grécky antický sochár z Argu, pravdepodobne Myrónov, Polykleitov a Feidiasov učiteľ. Podľa Pausania vytvoril početné sochy olympijských víťazov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ageladas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ageladas