agávovité

Text hesla

agávovité [gr.], Agavaceae — v starších botanických systémoch čeľaď jednoklíčnolistových rastlín; v súčasnosti zaradené v čeľadi asparágovité.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2017.

Agávovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agavovite