Agasias z Efezu

Text hesla

Agasias z Efezu — meno dvoch gréckych antických sochárov činných v 1. stor. pred n. l.:

1. Dósitheov syn, signoval mramorovú sochu Borgheseovského zápasníka (Louvre, Paríž);

2. Menofilov syn, pripisuje sa mu socha raneného bojovníka z Délu (Národné múzeum, Atény) a reliéf zápasu Eróta s Anterótom v Poseidónovom a Amfitritinom chráme na ostrove Ténos (dnes Tinos, v súostroví Kyklady).

Zverejnené v auguste 1999.

Agasias z Efezu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agasias-z-efezu