agamospermia

Text hesla

agamospermia [gr.] — bot. proces, pri ktorom vzniká semeno rastlín bez oplodnenia, apomikticky (→ apomixia).

Text hesla

agamospermia [gr.] — bot. proces, pri ktorom vzniká semeno rastlín bez oplodnenia, apomikticky (→ apomixia).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. januára 2018.

Agamospermia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agamospermia