agamomonécia

Text hesla

agamomonécia [gr. + lat.] — biol. výskyt obojpohlavných a jalových kvetov na tom istom jedincovi, napr. pri rode kalina (Viburnum).

Zverejnené v auguste 1999.

Agamomonécia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agamomonecia