africké nezávislé cirkvi

Text hesla

africké nezávislé cirkvi, afrokresťanské cirkvi — africké synkretické cirkvi, ktoré sa v snahe o afrikanizáciu kresťanstva odštiepili od kresťanských cirkví. Predstavujú syntézu kresťanstva a tradičných afrických náboženstiev, usilujú sa priblížiť kresťanstvo africkému mysleniu a svetonázoru, interpretovať Bibliu z afrického pohľadu. Dôraz kladú na svojpomoc komunity veriacich, liečenie vierou, pri bohoslužbách na tanec a spev. V koloniálnom období sa objavovali milenaristické hnutia s nacionalistickými prvkami (Južná Afrika, etiópske cirkvi). V súčasnosti existuje viac ako 5-tis. cirkví vo väčšine afrických krajín, najmä v Južnej Afrike, Nigérii, Ghane, Konžskej demokratickej republike a Keni. Vlastnú africkú verziu kresťanstva 2 roky hlásala začiatkom 18. stor. v bývalej Konžskej ríši prorokyňa Kimpa Vita známa pod kresťanským menom Donna Beatrice (1706 upálená Portugalčanmi). Prvé afrokresťanské cirkvi vznikali už v 19. stor. v Sierre Leone (1819), Ghane (1862), Južnej Afrike (1882) a Nigérii, napr. Africká baptistická cirkev (Ebenezer Baptist Church), ktorú 1888 založil nigérijský básnik, bojovník proti rasizmu Mojola Agbebi (*1860, †1917). V 20. stor. počet afrických synkretických cirkví aj ich prívržencov narastal (napr. hnutie Aladura v záp. Afrike). Najpočetnejšia je Cirkev Ježiša Krista a jeho zástupcu na Zemi Simona Kimbangua (kimbanguizmus), ktorú 1921 založil v bývalom Belgickom Kongu S. Kimbangu; má vyše 10 mil. členov v Konžskej demokratickej republike a v okolitých krajinách, ako aj vo Francúzsku a v Portugalsku.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. januára 2017.

Africké nezávislé cirkvi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africke-nezavisle-cirkvi