africká osobnosť

Text hesla

africká osobnosť, angl. African Personality — koncepcia zdôrazňujúca špecifické črty čiernej rasy (→ negroidná varieta). Pojem po prvýkrát použil E. W. Blyden pri prednáške vo Freetowne 19. 5. 1893. Emancipáciu Afriky podrobnejšie rozpracoval v početných prácach, kde o. i. kritizoval snahy misionárov europeizovať Afričanov a propagoval vytvorenie nezávislej africkej cirkvi a západoafrickej univerzity, ktorá by pomáhala rozvíjať africkú osobnosť. V 50. a 60. rokoch 20. stor. súčasť politického slovníka prvého ghanského prezidenta K. Nkrumaha. Pojem sa rozšíril v anglofónnej Afrike, vo frankofónnej Afrike obdoba africanité a négritude.

Zverejnené v auguste 1999.

Africká osobnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-osobnost