afotická zóna

Text hesla

afotická zóna — životný priestor organizmov, do ktorého nepreniká denné svetlo, napr. pôda, ktorú obývajú druhy s nočnou aktivitou, v mori vodné vrstvy od 200 m nižšie od hladiny obývané hlbinnými formami života, jaskyne obývané jaskynnými živočíchmi, rôzne dutiny, kde žijú kavernikolné živočíchy (→ kavernikol), a vnútro hostiteľa, kde žijú parazity. Heterotrofné organizmy vyskytujúce sa v afotickej zóne sú prispôsobené životu v tme, nemajú napr. vyvinuté zrakové orgány, majú však vyvinuté svetelné orgány ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Afotická zóna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afoticka-zona