afiš

Text hesla

afiš [fr.] —

1. reklamný nápis, (verejné) vyhlásenie, výveska, plagát;

2. druh tlačového papiera na tlač plagátov ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Afiš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afis