Afgan, Gulam Muhiddin

Text hesla

Afgan, Gulam Muhiddin, 1891 – 1921 — afganský básnik. Písal po paštsky a daríjsky. V jeho poézii dominovali témy vlastenectva a služby národu.

Zverejnené v auguste 1999.

Afgan, Gulam Muhiddin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afgan-gulam-muhiddin