aferentný

Text hesla

aferentný [lat.] — prinášajúci, prívodný, dopravujúci od periférie k centru (napr. aferentný nerv, aferentný vzruch). Opak: eferentný.

Text hesla

aferentný [lat.] — prinášajúci, prívodný, dopravujúci od periférie k centru (napr. aferentný nerv, aferentný vzruch). Opak: eferentný.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aferentný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aferentny