afektívny záchvat

Text hesla

afektívny záchvatlek. porucha vedomia vznikajúca v afekte ako neprimeraná reakcia na konfliktovú situáciu. Záchvat sa začína krikom a plačom, sprevádzajú ho rýchle vdychy a pomalé výdychy, niekedy až zastavenie dýchania, upadnutie do bezvedomia, prípadne pád na zem. Trvá len niekoľko minút, končí sa nadýchnutím a plačom. Vyskytuje sa najmä u detí do 3. roku života, dá sa mu predchádzať výchovou a odpútaním pozornosti dieťaťa od konfliktovej situácie.

Zverejnené v auguste 1999.

Afektívny záchvat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afektivny-zachvat