afekcia

Text hesla

afekcia [lat.] —

1. lek. zachvátenie chorobou, všeobecne chorobný stav;

2. psychol. citový stav, vzrušenie.

Zverejnené v auguste 1999.

Afekcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afekcia