aerotropizmus

Text hesla

aerotropizmus [gr.] — orientovaný ohyb alebo smer rastu rastlinného orgánu v smere vyššieho obsahu kyslíka, napr. korene vo vode chudobnej na kyslík sa ohýbajú smerom k povrchu s vyšším obsahom kyslíka; forma chemotropizmu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerotropizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerotropizmus