aerofyt

Text hesla

aerofyt [gr.] — rastlina s asimilačnými a rozmnožovacími orgánmi trvalo umiestnenými vo vzdušnom prostredí žijúca mimo vodného prostredia; vodu prijíma z ovzdušia vo forme vodnej pary. Medzi aerofyty patria skoro všetky suchozemské rastliny. Opak: hydrofyt. Prechodom medzi aerofytmi a hydrofytmi sú mokraďové aerohydrofyty.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerofyt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerofyt