aerofágia

Text hesla

aerofágia [gr.], aerophagia — prehĺtanie vzduchu, ktorý sa potom hromadí v žalúdku a vo zvýšenej miere spôsobuje jeho roztiahnutie a poruchu výživy. Aerofágia sa prejavuje bolesťami brucha a hlasným rihaním. Objavuje sa najmä u neurotických a starších osôb s nervovými a psychickými chorobami, u dojčiat je do určitej miery fyziologická. U dospelých sa lieči základná choroba, ktorá k tomuto príznaku viedla, u detí sa upravuje spôsob kŕmenia.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerofágia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerofagia