aerobióza

Text hesla

aerobióza [gr.], oxybióza — schopnosť väčšiny živých organizmov žiť v prostredí s obsahom voľného (plynného alebo rozpusteného) kyslíka a využívať ho na oxidáciu živín. Opak: anaerobióza.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerobióza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerobioza