adsorpčná izobara

Text hesla

adsorpčná izobara — krivka vyjadrujúca závislosť množstva plynu adsorbovaného adsorbentom v rovnovážnom stave od teploty pri konštantnom tlaku. Má klesajúci charakter – množstvo adsorbovanej látky s rastúcou teplotou klesá.

Zverejnené v auguste 1999.

Adsorpčná izobara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adsorpcna-izobara