adsorpčná hysteréza

Text hesla

adsorpčná hysteréza — rozdielny priebeh izotermy pri adsorpcii a desorpcii; jav, keď pri určitom množstve adsorbovanej látky v adsorbente je jej tlak v plynnej fáze vyšší pri adsorpcii ako pri desorpcii. Príčinou adsorpčnej hysterézy je kondenzácia plynnej adsorbovanej zložky v póroch alebo v kapilárach adsorbentu.

Zverejnené v auguste 1999.

Adsorpčná hysteréza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adsorpcna-hystereza