adrenogenitálny syndróm

Text hesla

adrenogenitálny syndróm — porucha vznikajúca v dôsledku nadmernej tvorby androgénov v kôre nadobličiek. Podľa obdobia, v ktorom sa klinicky manifestujú znaky nadprodukcie, sa rozlišuje: kongenitálny adrenogenitálny syndróm – spôsobený vrodenou metabolickou chybou, u dievčat sa po narodení zisťuje nepravý ženský hermafroditizmus (jedinec s vaječníkmi má pohlavné znaky mužského typu), u chlapcov predčasné pohlavné dospievanie; prepubertálny adrenogenitálny syndróm – najčastejšie vyvolaný zhubným nádorom kôry nadobličiek, u dievčat sa pozoruje rôzny stupeň virilizmu (ochlpenie mužského typu), u chlapcov predčasné pohlavné dospievanie; pubertálny a postpubertálny adrenogenitálny syndróm – najčastejšou príčinou je hyperplázia kôry nadobličiek, u žien sa objavuje rôzny stupeň virilizmu, v ťažkých prípadoch nastáva strata menštruácie, neschopnosť oplodnenia a defeminizácia (strata znakov charakteristických pre ženu), u mužov sa objavuje oligospermia, zväčšený pohlavný úd a malé semenníky. Adrenogenitálny syndróm zapríčinený hyperpláziou kôry nadobličiek sa lieči podávaním kortikoidov, nádory sa odstraňujú chirurgicky.

Zverejnené v auguste 1999.

Adrenogenitálny syndróm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adrenogenitalny-syndrom