adrenergický systém

Text hesla

adrenergický systém — nervový systém (→ sympatikus), ktorý je súčasťou vegetatívneho nervového systému. Mediátorom je noradrenalín.

Zverejnené v auguste 1999.

Adrenergický systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adrenergicky-system