adrenalektómia

Text hesla

adrenalektómia [lat. + gr.], aj epinefrektómia, adrenalectomia — chirurgické odstránenie nadobličky najčastejšie pre výskyt nádoru. Robí sa cez rez na bruchu alebo v driekovej oblasti, prípadne laparoskopicky. Ak sú postihnuté obidve nadobličky, časť jednej sa vždy ponecháva.

Zverejnené v auguste 1999.

Adrenalektómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adrenalektomia