Adorf, Mario

Text hesla

Adorf, Mario, 8. 9. 1930 Zürich — nemecký filmový, divadelný a televízny herec. Od polovice 50. rokov 20. stor. hral epizódne filmové úlohy, napr. Santera (Winnetou I, 1963) alebo masového vraha Bruna Lüdkeho (Noc, v ktorej prišiel diabol, Nachts, wenn der Teufel kam, 1957). Od polovice 60. rokov 20. stor. pôsobil v Taliansku. Vystriedal množstvo žánrov a stvárnil rôzne ľudské charaktery: Stratená česť Kataríny Blumovej (Verlorene Ehre der Katharina Blum, 1975), Mám strach (Io ho paura, 1977), Fedora (F., 1978), Plechový bubienok (Die Blechtrommel, 1979), Lola (L., 1981), Via Mala (V. M., 1984), Tiché dni v Clichy (Jours tranquilles à Clichy, 1990). V ďalších rokoch nakrúcal prevažne televízne filmy.

Zverejnené v auguste 1999.

Adorf, Mario [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adorf-mario