adenozínmonofosfát

Text hesla

adenozínmonofosfát [gr.], AMP — nukleotid, fosforylovaný derivát adenozínu; neobsahuje makroergickú väzbu. Vzniká pri biosyntézach odštiepením pyrofosfátu z adenozíntrifosfátu, čo je sprevádzané uvoľnením veľkého množstva energie, alebo môže byť syntetizovaný z jednoduchších prekurzorov.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenozínmonofosfát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenozinmonofosfat