adenozíndifosfát

Text hesla

adenozíndifosfát [gr.], ADP — nukleotid, difosforylovaný derivát adenozínu s jednou makroergickou väzbou. Formálne vzniká pridaním jednej fosfátovej skupiny k adenozínmonofosfátu alebo odstránením jednej fosfátovej skupiny z adenozíntrifostátu. Adenozíndifosfát je akceptorom fosfátu (vzniká adenozíntrifosfát) v procesoch, ako sú oxidačná fosforylácia, fotofosforylácia a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenozíndifosfát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenozindifosfat