adenotómia

Text hesla

adenotómia [gr.], adenotomia — chirurgické odstránenie hltanovej mandle. Jej zväčšenie spôsobuje zmeny hlasu a môže prekážať pri dýchaní.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenotómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenotomia