adenosarkóm

Text hesla

adenosarkóm [gr.], adenosarcoma — zhubný nádor buniek žľazového a podporného tkaniva. Vzniká pomerne často u detí, napr. v obličkách (→ Wilmsov nádor), zriedkavejšie sa vyskytuje adenosarkóm prsníka a maternice. Liečba: chirurgická, chemoterapia, ožarovanie.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenosarkóm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenosarkom