adenopatia

Text hesla

adenopatia [gr.], adenopathia — bližšie neurčené ochorenie lymfatických žliaz, resp. lymfatických uzlín.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenopatia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenopatia