adenoidná vegetácia

Text hesla

adenoidná vegetáciahyperplázia hltanovej mandle. Adenoidná vegetácia tvorí masívny laločnatý alebo riasinkovitý zhluk lymfatického tkaniva v klenbe a na zadnej stene nosohltana. Pôsobí ako mechanická prekážka pri dýchaní nosom. Vzniká najmä pri detských infekčných chorobách (napr. osýpkach, šarlachu) alebo pri opakujúcich sa zápaloch horných dýchacích ciest; predpokladá sa i rodinná dispozícia. Ovplyvňuje telesný a duševný vývoj dieťaťa, pretože je sprevádzaná dýchaním ústami (najmä v noci), nepokojným spánkom, chrápaním a rannou únavou; klesá výkonnosť v škole. Dýchanie ústami vysušuje sliznicu hltana a dolných dýchacích ciest (môže viesť k ich chronickému kataru) a ovplyvňuje vývoj tvárovej časti lebky. Deti s adenoidnou vegetáciou mávajú vysoké (gotické) úzke podnebie, vyvíja sa u nich plochý hrudník a kyfoskolióza chrbtice. Častou komplikáciou sú nádchy a zápaly prinosových dutín a stredného ucha. Po niekoľkých rokoch sa môže rozvinúť tzv. facies adenoidea – unavený, ospalý, tupý výraz tváre, pootvorené ústa a vyčnievajúce horné rezáky. Liečba: chirurgická (adenotómia), po operácii je dôležitá rehabilitácia dýchania nosom. Adenoidná vegetácia môže po čase opäť dorásť.

Text hesla

adenoidná vegetáciahyperplázia hltanovej mandle. Adenoidná vegetácia tvorí masívny laločnatý alebo riasinkovitý zhluk lymfatického tkaniva v klenbe a na zadnej stene nosohltana. Pôsobí ako mechanická prekážka pri dýchaní nosom. Vzniká najmä pri detských infekčných chorobách (napr. osýpkach, šarlachu) alebo pri opakujúcich sa zápaloch horných dýchacích ciest; predpokladá sa i rodinná dispozícia. Ovplyvňuje telesný a duševný vývoj dieťaťa, pretože je sprevádzaná dýchaním ústami (najmä v noci), nepokojným spánkom, chrápaním a rannou únavou; klesá výkonnosť v škole. Dýchanie ústami vysušuje sliznicu hltana a dolných dýchacích ciest (môže viesť k ich chronickému kataru) a ovplyvňuje vývoj tvárovej časti lebky. Deti s adenoidnou vegetáciou mávajú vysoké (gotické) úzke podnebie, vyvíja sa u nich plochý hrudník a kyfoskolióza chrbtice. Častou komplikáciou sú nádchy a zápaly prinosových dutín a stredného ucha. Po niekoľkých rokoch sa môže rozvinúť tzv. facies adenoidea – unavený, ospalý, tupý výraz tváre, pootvorené ústa a vyčnievajúce horné rezáky. Liečba: chirurgická (adenotómia), po operácii je dôležitá rehabilitácia dýchania nosom. Adenoidná vegetácia môže po čase opäť dorásť.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Adenoidná vegetácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenoidna-vegetacia