adenoidná vegetácia

Text hesla

adenoidná vegetáciahyperplázia hltanovej mandle. Adenoidná vegetácia tvorí masívny laločnatý alebo riasinkovitý zhluk lymfatického tkaniva v klenbe a na zadnej stene nosohltana. Pôsobí ako mechanická prekážka pri dýchaní nosom. Vzniká najmä pri detských infekčných chorobách (napr. osýpkach, šarlachu) alebo pri opakujúcich sa zápaloch horných dýchacích ciest; predpokladá sa i rodinná dispozícia. Ovplyvňuje telesný a duševný vývoj dieťaťa, pretože je sprevádzaná dýchaním ústami (najmä v noci), nepokojným spánkom, chrápaním a rannou únavou; klesá výkonnosť v škole. Dýchanie ústami vysušuje sliznicu hltana a dolných dýchacích ciest (môže viesť k ich chronickému kataru) a ovplyvňuje vývoj tvárovej časti lebky. Deti s adenoidnou vegetáciou mávajú vysoké (gotické) úzke podnebie, vyvíja sa u nich plochý hrudník a kyfoskolióza chrbtice. Častou komplikáciou sú nádchy a zápaly prinosových dutín a stredného ucha. Po niekoľkých rokoch sa môže rozvinúť tzv. facies adenoidea – unavený, ospalý, tupý výraz tváre, pootvorené ústa a vyčnievajúce horné rezáky. Liečba: chirurgická (adenotómia), po operácii je dôležitá rehabilitácia dýchania nosom. Adenoidná vegetácia môže po čase opäť dorásť.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenoidná vegetácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenoidna-vegetacia