addukcia

Text hesla

addukcia [lat.], adductio — pritiahnutie (napr. končatiny), pohyb smerom k strednej línii tela. Svaly, resp. skupiny svalov, ktoré tento pohyb vykonávajú, sa označujú ako priťahovače (adduktory). Opak: abdukcia.

Zverejnené v auguste 1999.

Addukcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/addukcia