ad Kalendas Graecas

Text hesla

ad Kalendas Graecas [-dás grékás; lat.] — doslovne: na grécke kalendy, t. j. nikdy. Podľa Suetonia obľúbený výrok cisára Augusta. Kalendy (lat. Kalendae alebo Calendae) boli prvý deň každého mesiaca v rímskom kalendári. Keďže Gréci vo svojom kalendári kalendy nemali, znamenali tieto slová nikdy. Napr. odkladať niečo ad Kalendas Graecas – odkladať donekonečna (Suetonius, Životopisy rímskych cisárov, Augustus).

Zverejnené v auguste 1999.

Ad Kalendas Graecas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ad-kalendas-graecas