acídiový katión

Text hesla

acídiový katión — katión vznikajúci protonizáciou molekuly kyseliny pri autoprotolýze alebo pri protolytickej reakcii kyseliny s inou, silnejšou kyselinou, napr. \(\mathrm{CH_3COOH + HCl \rightleftharpoons {CH_3COOH_2}^{\!+} + Cl^-}.\)

Zverejnené v auguste 1999.

Acídiový katión [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acidiovy-kation