achromatické vretienko

Text hesla

achromatické vretienko [gr.], deliace vretienko, mitotické vretienko — dočasná štruktúra deliacej sa bunky zložená z mikrotubulov, súčasť mitotického aparátu. Vzniká pri delení bunky v profáze a jeho vývin sa ukončuje v metafáze, keď sa časť jeho vlákeniek upína do centromér chromozómov. V anafáze sa vlákenká skracujú a podmieňujú separáciu rozdelených chromozómov a ich putovanie k opačným pólom bunky. V telofáze achromatické vretienko zaniká; nefarbí sa jadrovými farbivami.

Zverejnené v auguste 1999.

Achromatické vretienko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achromaticke-vretienko