achlamydický kvet

Text hesla

achlamydický kvet — nahý kvet bez kvetných obalov (bez kalicha a koruny alebo bez okvetia). Je tvorený len tyčinkami a plodolistami, v prípade jednopohlavných kvetov len tyčinkami alebo len plodolistami (napr. vŕba).

Zverejnené v auguste 1999.

Achlamydický kvet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achlamydicky-kvet