Acheson, Dean Gooderham

Text hesla

Acheson [ečisn], Dean Gooderham, 11. 4. 1893 Middletown, Connecticut — 12. 10. 1971 Sandy Springs, Maryland — americký právnik, politik. Významný činiteľ Demokratickej strany, 1949 – 53 minister zahraničných vecí. Zohral dôležitú úlohu pri vzniku a budovaní NATO, uplatnení Marshallovho plánu a podieľal sa na vypracovaní Trumanovej doktríny a formovaní americkej zahraničnej politiky počas studenej vojny. Za autobiografické dielo Prítomný pri tvorbe (Present at the Creation, 1969) dostal 1970 Pulitzerovu cenu za históriu. Ďalšie diela: Moc a diplomacia (Power and Diplomacy, 1958), Kórejská vojna (The Korean War, 1971).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2017.

Acheson, Dean Gooderham [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acheson-dean-gooderham