acheiropoietos

Text hesla

acheiropoietos [gr.] — obrazy Krista, resp. Madony, ktoré neboli vytvorené ľudskou rukou. Podľa legiend vznikli odtlačkom tváre Krista alebo boli namaľované sv. Lukášom (tzv. svätolukášska madona), resp. vyrezané anjelom (→ veraikon, → Volto santo). Podľa týchto prototypov vznikali aj v neskorom stredoveku mnohé kópie, ktoré mali kultový charakter a vyrovnali sa relikviám. Najmä v stredovekom a barokovom umení požívali zvláštnu úctu. Mnohé kópie acheiropoietos sa stali predmetom náboženských zázrakov a pápeži pre ne vypisovali odpustky. Vlastnenie kópií acheiropoietos bolo aj vecou cirkevnopolitickej prestíže.

Zverejnené v auguste 1999.

Acheiropoietos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acheiropoietos