Achdar

Text hesla

Achdar, Džabal Achdar, Al-Jabal al-Akhdar — horský systém vo vých. časti Arabského polostrova, najmä v Ománe. Priemerná výška okolo 1 500 m n. m., max. 3 083 m n. m. Vyvrásnený v alpskej orogenéze. Budovaný najmä vápencami, hadcami, bazaltmi. Rozťatý zlomami; strmé svahy, doliny periodických riek. Suchá klíma, polopúšťové rastlinstvo, v dolinách suché lesy (dubovo-orechové).

Zverejnené v auguste 1999.

Achdar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achdar