abscisíny

Text hesla

abscisíny [lat.] — regulátory rastu rastlín odvodené od kyseliny abscisovej, ktorá je prírodným inhibítorom rastu a vyskytuje sa najmä v bavlníku. Abscisíny možno získať fotochemickou oxidáciou vitamínu A.

Text hesla

abscisíny [lat.] — regulátory rastu rastlín odvodené od kyseliny abscisovej, ktorá je prírodným inhibítorom rastu a vyskytuje sa najmä v bavlníku. Abscisíny možno získať fotochemickou oxidáciou vitamínu A.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abscisíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abscisiny