abrogácia

Text hesla

abrogácia [lat.] — zrušenie normatívneho právneho aktu (právneho predpisu).

Text hesla

abrogácia [lat.] — zrušenie normatívneho právneho aktu (právneho predpisu).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abrogácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abrogacia