Abašidze, Grigol

Text hesla

Abašidze, Grigol, 19. 7. 1914 Zeda Rgani, Gruzínsko – 29. 7. 1994 Tbilisi — gruzínsky básnik a prozaik, verejný činiteľ. Pôsobil ako redaktor literárnych a humoristických časopisov. Jeho poézia sa vyznačuje hlbokým patriotizmom. Autor poémy s historickou tematikou Giorgi IV. (1942) a historického románu Veľká noc (Didi ghame, 1963), prekladal diela A. Mickiewicza, J. Nerudu, S. Petőfiho a i.

Text hesla

Abašidze, Grigol, 19. 7. 1914 Zeda Rgani, Gruzínsko – 29. 7. 1994 Tbilisi — gruzínsky básnik a prozaik, verejný činiteľ. Pôsobil ako redaktor literárnych a humoristických časopisov. Jeho poézia sa vyznačuje hlbokým patriotizmom. Autor poémy s historickou tematikou Giorgi IV. (1942) a historického románu Veľká noc (Didi ghame, 1963), prekladal diela A. Mickiewicza, J. Nerudu, S. Petőfiho a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

citácia

Abašidze, Grigol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abasidze-grigol