ab intestato

Text hesla

ab intestato [-tátó; lat.] — dedenie bez závetu (testamentu); dedenie zo zákona.

Text hesla

ab intestato [-tátó; lat.] — dedenie bez závetu (testamentu); dedenie zo zákona.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ab intestato [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ab-intestato